تولید کننده آتل بندی

آتل بندی شست دست

تولید کننده آتل بندی شست دست

گاهی اتفاق می افتد که انگشت شست دست در بازیها یا شوخی و حادثه ای دچار شکستگی یا ضرب دیدگی می شود که نیاز مبرم به آتل بندی دارد برای این کار از آتل بندی شست دست

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید