ویژگی کمربند طبی

تولید کننده کمربند طبی تنگی کانال

به طور معمول در نتیجه آسیب دیدگی مهره های ستون فقرات ممکن است تنگی کانال نخاعی روی دهد به این ترتیب که حرکت مهره ها به اطراف باعث می شود که عصب موجود در کانال ن

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید